Istorijat

   Prema planovima razvoja Opštine Ćuprija koji datiraju iz druge polovine 20.veka izgrađena je u Ćupriji Fabrika za preradu animalnih belančevina i masti „Napredak“. Ugrađena je oprema firme „Alfa-Laval“ iz Danske i RO „Minel“ iz Beograda.

   Fabrika je otpočela sa radom 1984.godine. Godine 2005. došlo je do rekonstrukcije fabrike kada je na osnovu projektne dokumentacije koju je izradio Tehnološki fakultet iz Novog Sada ugrađena oprema firme „Haarslev“ iz Danske. Od tada do današnjih dana fabrika radi u kontinuitetu.

   Godine 2006. počela je izgradnja objekta za neškodljivo uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog porekla spaljivanjem u peći visokog kapaciteta – odnosno peći za spaljivanje. Ovaj objekat je lociran u krugu kompleksa kafilerije. Objekat je dobio rešenje za puštanje u probni rad tehnološko-mašinske opreme I faze.

 

Kapaciteti

    Kapacitet postrojenja za preradu leševa životinja i sporednih nejestivih proizvoda životinjskog porekla:                        68 t/dan

    Kapacitet peći za spaljivanje leševa životinja i sporednih nejestivih proizvoda životinjskog porekla:   

-  I varijanta

Leševi životinja i nejestivi sporedni proizvodi životinjskog porekla                                                                                            1t/h ili 24t/dan

Mesno-koštano brašno                                                                                                                                                              1t/h ili 24t/dan

-  II varijanta

Mesno-koštano brašno                                                                                                                                                              2t/h ili 48t/dan